Advocaten en medewerkers

mr. B.G. (Bas) van Twist is advocaat sinds 1992. Hij houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, het insolventierecht en het handels- en contractenrecht. Hij adviseert financiële instellingen en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf, die hij ook in gerechtelijke procedures bijstaat. Bas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
· Verbintenissenrecht*


mr. A.C. (Addy) Turner is sinds 2000 advocaat en voert een hoofdzakelijk civiele praktijk, waarin zij zakelijke en particuliere cliënten adviseert en hen in gerechtelijke procedures bijstaat. Zij is gespecialiseerd in het echtscheidings- en familierecht. Addy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
· Algemene Praktijk*
· Personen- en Familierecht*

mr. W.W.H. (Wendy) de With is advocaat sinds 2001. Zij houdt zich bezig met het arbeidsrecht, het huurrecht en het verbintenissenrecht. Zij adviseert ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en particulieren en staat hen in gerechtelijke procedures bij. Wendy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
· Arbeidsrecht*

mr. P. (Patricia) Schrauwen is sinds 2001 advocaat en houdt zich bezig met het handelsrecht, het verbintenissenrecht en incassozaken. Zij adviseert ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en staat hen in gerechtelijke procedures bij. Patricia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
· Verbintenissenrecht*

mr. S. (Stephanie) Schrauwen was van 1998 tot 2013 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Na een korte carrièreswitch is zij sinds 2015 weer terug op kantoor, maar nu als juridisch medewerkster. Daarbij neemt Stephanie tevens het grootste gedeelte van onze incassopraktijk voor haar rekening.

* Registratie van een rechtsgebied in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht een advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.