Advocaten en medewerkers

Mr. B.G. (Bas) van Twist is advocaat sinds 1992. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Hij adviseert bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en ook financiële instellingen, die hij in gerechtelijke procedures bijstaat. Bas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Verbintenissenrecht.*

Mr. W.W.H. (Wendy) de With is advocaat sinds 2001. Zij houdt zich bezig met het arbeidsrecht, het huurrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het verbintenissenrecht. Zij adviseert ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en particulieren en staat hen in gerechtelijke procedures bij. Wendy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht.*

Mr. S. (Stephanie) Schrauwen was van 1998 tot 2013 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Na een korte carrièreswitch is zij sinds 2015 weer terug op kantoor, maar nu als juridisch medewerker. Daarbij neemt Stephanie tevens het grootste gedeelte van onze incassopraktijk voor haar rekening.

*Registratie van een rechtsgebied in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht een advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.