Werkwijze

Uitgangspunt bij al onze contacten is, dat de cliënt en zijn belang centraal staat. Het werk van een advocaat begint met luisteren. Vaststellen wat u als cliënt nodig hebt, is immers de eerste stap om aan uw wensen tegemoet te komen. Hierdoor ontstaat een persoonlijke relatie, die wij bij Van Twist Advocaten cruciaal achten voor een succesvolle samenwerking. Pas dan kunnen wij u een op maat gesneden individuele aanpak voorstellen, die wij uitgebreid met u bespreken. Daarbij kunt u verzekerd zijn van de kennis van al onze advocaten, opgebouwd door de jarenlange ervaring en permanente bijscholing. Bovendien heeft iedere advocaat zijn eigen specialisatie, waardoor hij samen met u snel tot de kern van de zaak kan doordringen.

Een advocaat is er niet alleen maar om gerechtelijke procedures te voeren. Van Twist Advocaten richt zich bij voorkeur op het voorkomen daarvan, wat onze cliënten veel tijd en geld kan besparen. Vooral wanneer wij als ‘huisadvocaat’ voor een onderneming werkzaam zijn, kan onze inzet van grote betekenis zijn. Wij hebben in dat geval actuele kennis van de organisatie, zodat we direct kunnen adviseren om juridische obstakels te vermijden. Een voorbeeld van preventieve rechtsbijstand is het onderhandelen over contracten. Het opstellen van een sluitend contract kan veel problemen voorkomen. Wanneer een wederpartij u een contract voorlegt dan kunnen wij u desgewenst adviseren of en hoe u daarover kunt onderhandelen.

Onze cliëntenkring kent overigens een grote diversiteit: zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, financiële instellingen, woningbouwcorporaties en particulieren weten ons te vinden.