Contracten & Geschillen

Een onderneming heeft te maken met uiteenlopende contracten, zoals koop- en verkoopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten en distributieovereenkomsten. Vaak zijn er algemene voorwaarden van toepassing.

Om overeenkomsten en algemene voorwaarden goed te kunnen opstellen en beoordelen, is inzicht vereist in de achtergrond van de transactie(s). Op basis van gedegen kennis van de markt en de verhoudingen tussen de contractspartijen en hun activiteiten ontstaat een helder beeld van de kansen en risico’s.

Onze advocaten zijn praktische en creatieve sparringpartners. Zij ontwikkelen werkbare en innovatieve oplossingen bij (commerciële) contracten.

Een geschil is helaas niet altijd te voorkomen. Ook dan kunt u een beroep doen op de deskundigheid van onze advocaten. Om uw belangen zo goed mogelijk veilig te stellen, worden onze advocaten graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij de zaak betrokken. En als het nodig is kunnen zij terugvallen op een uitgebreide proceservaring. Regelmatig procederen onze advocaten over geschillen over onder meer de totstandkoming, uitleg of uitvoering van (commerciële) contracten. Deze ervaring nemen zij uiteraard mee bij het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden.