Incassozaken

In tijden waarin omzet en winst onder druk staan dienen bedrijven een stringent debiteurenbeleid te voeren. Daartoe behoort ook het tijdig ter incasso uitbesteden van openstaande facturen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. In overleg met u wordt bezien wat de beste aanpak is om de debiteur tot betaling te dwingen. Pas als het minnelijke incassotraject niet tot het beoogde resultaat heeft geleid, wordt, in overleg met u, overgegaan tot rechtsmaatregelen wanneer dat op voorhand zinvol lijkt. Een voorafgaand verhaalsonderzoek in de openbare registers is daarbij regel.