Insolventierecht & Herstructurering

Faillissementen zijn aan de orde van de dag en bijna iedereen ondervindt daarvan de gevolgen. Zo kan men te maken krijgen met een debiteur of leverancier die failliet gaat. Faillissementen kunnen echter ook kansen bieden, bijvoorbeeld via het bewerkstelligen van een doorstart.

Ook kan het zijn dat marktontwikkelingen of andere factoren een goed voorbereide en uitgevoerde herstructurering noodzakelijk maken.

Onze advocaten staan met regelmaat ondernemers bij in dit soort situaties. Door de ervaring die zij hebben opgedaan in hun optreden voor banken en als curator in faillissementen kennen zij de problematiek ook van die kant en zijn zij in staat praktisch en helder advies te geven over de te varen koers en voorkoming van aansprakelijkheden.

Verder hebben wij ruime kennis en ervaring op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders. Dat geldt zowel voor de preventieve advisering ter voorkoming daarvan als advisering in situaties waarin bestuurders al aansprakelijk zijn gesteld.